Hjo Biodlarförening

Bi en hobby med sting

Om oss

Hjo Biodlarförening bildades 1926

Vi har för närvarande 27 medlemmar och verkar i Hjo kommun som är belägen på västra sidan av Vättern. Förutom årsmötet samlas vi till ett flertal möten om året, där biodlingens alla aspekter ventileras. Vid vårmötet i början av maj dras riktlinjerna upp för sommarens verksamheter. Sommarmöten hålls mitt under dragperioden och årsmötet i november då årets bisommar summeras.

 

Styrelse

Ordförande:       Ebbe Lennartsson

Sekreterare:       Mona Nilsson

Kassör:              Lennart Gunnarsson

Ledamot:           Bo Nilsson

Ledamot:           Göran Terenius     

 

Stugvärdar

Tage Grevåker   0503-18052

Bo Nilsson         0503-17102

 

 

Bitillsyningsmän

Hjo, Grevbäck, Mofalla:                    Ebbe Lennartsson      0503-12659

Fågelås,Korsberga,Fridhem:              Ebbe Lennartsson      0503-126 59

 

Hjo Biodlarförening 80 År 

Initiativtagare var Martin Johansson (Svärtan), som blev föreningens förste ordförande, styrelsen var.3 st, medlemsantalet var 8 st, som invintrade 44 samhällen.

Från 1926-36 skördades det 8250 kilo honung på de tio åren var det en medelskörd per samhälle, 8,2 kg och det betalades med 2 kronor per kilo.

Från 1926 till 1936 hade medlemsantalet ökat till 32 st som tillsammans ägde 198 samhällen.

I början av 30-talet förde föreningen en hopplös kamp mot bisjukdomar som ödelade många bigårdar, det var mest i de oorganiserade bigårdarna. Det var omöjligt att göra något åt bipesten hos dessa utan bina dog ut. Först i och med bipestlagens tillkomst 1934 gav kampen önskat resultat.

Vid en primärundersökning 1933 fanns inom föreningens verksamhetsområde, av 87 undersökta bigårdar var 33 sjuka 553 samhällen undersöktes av dessa var 106 smittade. Sedan, 1936 har endast några ströfall visats sig här och var.

1931 inköpte föreningen en kuggdrevsslungare som medlemmarna fick låna, men den kördes sönder så 1946 köptes en snäckväxeldriven fyrkorgsslungare av gott märke som styrelsen ville att den skulle behandlas med sunt bondförstånd.

Perioden 1936-1946 var medelskörden per samhälle 8,8 kilo. Vinterförlusterna 1936-46 var 287 st varav vicefall 95st. Man skyller på för gamla drottningar, men frågan är om inte för tidiga ingrepp om våren har större skuld i vicelösheten.

De tongivande under den här tiden har varit, Martin Johansson, Arvid Spjut, Harald Söderlund, Samuel Pettersson, Nils Karlsson och Sven Johansson.

På 40-talet började importen av italienska drottningar, oljeväxtodlingen ökade väsentligt .Honungsskördar på 30-40 kilo per samhällen har inrapporterats. 1949 var föreningen som starkast med 71 medlemmar med 342 samhällen och en medelskörd på 15 kilo.

1949 avgick föreningens förste ordförande Martin Johansson, efter 23 år. Ny ordförande blev Arvid Spjut. 

1952 hade Hjo Biodlarförening länets högsta medelskörd på 14,2 kg och hela länet hade 9,6.

Söderlunds epoken.

1956 väljs en ny ordförande som heter Harald Söderlund, övriga styrelseledamöter är Einar Larsson, Gustav Zetterlund och Sven Johansson.

1957 började föreningen leverera honung till SBR:s tappstation och köpte gemensamt 5000 kilo socker till invintringen.

1958 hölls en bikurs i Backebo fruktodling, efteråt bjöd Backebos biskötare på kaffe och fruktodlingen fick beses.

Under hela 50-talet brottades föreningen med svärmande samhällen.

1961 inköptes det 11 ton bisocker.

På årsmötet 1963 diskuterades svärmtröga och fromma drottningar som kunde plockas i utan rökapparat och dess namn var Island Hybrider. Detta år invaldes Allan Liljedahl som medlem, en av föreningens profiler.

På vårmötet 1966 beslutas om inköp av 10 Island Hybrider.

En kurs i undersökning av nosema leddes av Anders Lövgren, och 22 medlemmar inköpte ett mikroskop. Allan Liljedahl tog hand om insamlingen av vax för vidare transport till Töreboda.

1969 upphörde de gemensamma sockerinköpen. Samma år hölls en bikurs i strålande sol ledning av Broman från Rackeby, som omlarvade med gott resultat.

Efter 1967 ökar medelskörden från 20 till ca 35 kg per samhällen. Söderlund avgick 1973 och valberedningen hade inte fått fram någon ny kandidat så årsmötet auktionerades 14 dagar, då tog kassören, Tage Grevåker på sig rollen som ordförande.

På 1975 års årsmöte invaldes en ny profil, Knut Wahlström som medlem. Medlems antalet är nu endast 23 och det diskuterades om att gå upp i Tibro Biodlarförening, men majoriteten ville ej detta.

1977 besökte föreningen tillsammans med Tidaholms biodlare Mantorps tappstation, mycket intressant. På vårmötet 1977 demonstrerade Allan Liljedahl sin hemmagjorda avtäckningsmaskin. Det svärmades som aldrig förr det året. Bina har börjat bli arga igen och en förbättring av bistammen är önskvärd.

1978 väljs på vårmötet en avelskommitte bestående av Einar Larsson, Allan Liljedahl, Knut

Wahlström och Tage Grevåker. Deras uppgift var att undersöka bistammen i Hjobygden, att

försöka odla fram goda drottningar. Menyn på vårmötet bestod av blåbär och mjölk, som  uppskattades mycket.

På vårmötet 1979 utdelades det ramvirke och täckbräder som några medlemmar sågat upp i

En verkstad i Tibro. Några medlemmar deltog i Skövde Biodlarförenings drottningodlingskurs under ledning av Torsten Dahl en av länets bästa biodlare. En avelsdrottning har föreningen fått av länsförbundet att odla efter.

1980 var länsförbundets årsmöte förlagt till Hjo. Ny föreningsordförande blir Hasse

Gustavson. På årsmötet fick nybörjarna berätta om sitt första år. Sture Andersson hade ett samhälle och skördat 91 kilo. K B Östberg ett samhälle och skörden var 75 kilo, Hasse

Gustavsson hade två samhällen det ena gav 93 och det andra 55 kilo.

1981 har medlemsantalet ökat till 28 st. Drottlingodling sker genom Harp-metoden och

drottningarna paras på Billingen. Den drottningodling som bedrivits har visat sig bra och

nybörjarna rapporterar skördar på 50-80 kilo. Thorsten Dahl Skövde deltog i en  trevlig

bipratarkväll i Grevbäcks Skola.

1982 har bigårdsträffar hållits i olika bigårdar och en träffpunkt har varit Hjo biredskapsaffär.

1983 års sommar träff har hållits hos Lars och Lotta Nyberg. Föreningen deltog i Trädgårdsföreningens höstutställning.

25 deltagare mötte upp på vårmötet 1984, Föreningen gör en gemensam resa till torvmossen. Medlems antalet ökar och 1985 är det 39 st.

1986 blir Lars Nyberg ny ordförande. Knut Wahlström rapporterar att det parats 587 st drottningar på Långöna och 200 på Gruvesäter.

1987 , var det en kall och regnig vår och det fanns risk för svält ända fram till midsommar men i juli kom värmen med rikligt med honung. Föreningen gjorde en resa runt Vättern Vadstena slott besöktes, Hovs biavelstation var det egentliga målet.

1988 gjorde Föreningen en resa i länet där besöket hos Krall väckte beundran av hans snälla krarierbi. Medlemsantalet var nu 42st

1989 blev ett fantastiskt honungsår, med en sköd av hela 24600 kilo och medelskörden blev 55,8 kilo. Föreningen deltog på blomstermässan i Hjo stadspark.

1991 var vårmötet förlagt till Vätterns strand i Grevbäck. Där Margareta Göthberg bjöd på grillad varm korv, mums.

1992 informerar P-O Westlin om beskattningen av bisysslan. Vårmötet gjorde ett studiebesök på Ekhammar där Bertil Svensson bjöd på kaffe och informerade om bärodlingen. Sommaren kom den 14 maj och höll på ända in i augusti.

1993-94 var det en nergång då många äldre biodlare lade ner sin verksamhet.

1995 startar en bikurs med 11 deltagare varav 4 kvinnor. Café bikupan blev en succé, Snöigt vårmöte hos Ebbe Lennartsson, sommarmötet med hela 30 deltagare hölls hos Rune Persson Bjerg.

1997 I April hölls länsförbundets årsmöte i Hjo. Då honungsförmdlingens VD Rolf Månsson och förbundssekreteraren Sören Eriksson var talare.

Vårmötet var förlagt till Vrångebäck hos familjen Klaar. Då visade Henrik Bjaaland oss ett jättelikt vildbygge i Almö.

Några drottlingodlare åkte till Gunnar Mattson i Skara och hämtade bilarver efter hans bästa bin.

Sommarmötet blev en resa till Lidköpings BF efter en inbjuda från dem.

1998 var årsmötet hos Bengt och Ulla Kjellander i det nya mejeriet. Sonja Gustafsson, Evy Svensson och Kitty Sörman har varit på resa till Skåne för att se hu Varroakvalster ser ut.

Freddy Rundkvist visa de snälla gula bin på vårmötet. 10 medlemmar var med på länsförbundets resa till Visingsö. Honungsskörden var den sämsta på mycket länge.

Vår hemsida har haft 3500 besök på de två år den funnits.

1999 lämnar Sture Andersson  över kassörsjobbet till Lennart Gustavsson efter 15 år som kassör. Mats Mellblom som har många bisamhällen på Ekhammar visade sin typ av bikupor på en av våra cafékvällar. Bra övervintring, vårutvecklingen var god, lite svärmning och normal honungsskörd.

2000 Under vinter har cafékvällar hållits ihop med Tibro och Karlsborg under god uppslutning. Preben Christiansen SBR:s sjukdomskonsulent pratade om Varroan en kväll.

Honungsskörden har varit god med 5 ton till Mantorp.

2001 Detta år har varit ett roligt biår mycket bin och honung och vackert väder. Även detta år har det varit samarbete med Tibro och Karlsborg om cafékvällar. Mats Mellblom talde om vaxhantering vi fick också se hur man gjuter kakmellanväggar. Den 12 maj besöktes Linköpings BF, Ove Berggården berättade om verksamheten. Varroan hade kommit. Han öppnade en kupa. Där kunde vi se kvalster. Som tack fick föreningen en tavla målad av Kitty Sörman. Nytt för i år är att man endast behöver grovsila honungen till Mantorp. Det har funnits samhällen som givit över 100 kilo.

2002 Ny ordförande. Ebbe Lennartsson tar över klubban från Tage Grevåker. Nya bibottnar för inlägg av varroagaller har spikats hos Ebbe. Ebbe visar hur man behandlar samhällen med oxalsyra mot Varroa. Några medlemmar har varit på biresa till Tyskland.

2003 Varrona har kommit! Hittat i flera bigårdar under hösten. Vi har kokat bisalva hos Camilla Eriksson och visade sitt nybyggda hönshus med plats för 30000 värphöns.

Vårmötet hölls hos Carina Carlstein på Missvedens jordgubbsodling. Hon visade hur man med binas hjälp kan bekämpa gråmögel på jordgubbarna.

2004 En resa tillsammans med Tidaholms BF har gått till Kinnekulle där Bengt Kling var guide. En regnig sommar som gav endast 75% normalskörd.

2005 Kassören Lennart Gustafsson överlämnde kassan till Bo Nilsson. Öppen bigård var förlagd hos Tage med servering av våfflor en del gjorda på Björksav som blev uppskattat 35 besökare trots regnväder. Vi har besökt Tidaholm:arnas bigård Atollen. Sonja Gustafsson blir ordförande i SBR:s sjukdomskommitée

2006 Vårmötet var förlagt till Siv och Stig-Arne Ström på Sanna. Gökafton tillsammans med Hjo trädgårdsförening var förlagd till Ekhammar. En nosemakväll hos Sonja som undersökte våra medhavda bin. Det var öppet hus hos Ebbe den 1 juli där han visade runt i sin bigård. Kaffe, Saft och goda kakor  lät sig smaka i ett underbart sommarväder. Sonja blir invald i SBR:s styrelse.  Sommaren var den varmaste i mannaminne och honungen har flödat in i kuporna, många samhällen har givit över 100 kilo några över 150 kilo.

Nuvarande medlemmar som varit med längst är:

Anders Eriksson                      43 år

Tage Grevåker                      42 år

Sture Andersson                      28 år

Per-Olof Westlin                      26 år

Karl Bergstrand                      25 år
Anders Johansson                      25 år

Detta ar ett axplock ur de 80 år som föreningen har verkat.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)